Mae'r Adran Bioamrywiaeth a Bioleg Systematig wedi'i gosod yn chwe adran, lle mae gan ein staff arbenigedd benodol. Mae'r Adran yn ganolfan tacsonomaidd arbenigol, yn defnyddio'i arbenigedd a chasgliadau cynhwysfawr Prydeinig a rhyngwladol i gefnogi tacsonomeg (adnabod, disgrifio ac enwi organebau byw) ac ymchwil systematig (astudio'r berthynas rhwng pethau byw) yng Nghymru, y DG ac yn rhyngwladol.