Mae gwaith cadwriaethol mewn amgueddfeydd yn cynyddol ganolbwyntio ar fesurau ataliol yn hytrach na gwaith ymyrryd. Darpariaeth amgylchedd sy'n lleihau dirywiad sy'n rhoi'r siawns orau i gasgliadau mawr oroesi yn y tymor hir.

Mae'r gwaith cyfredol nad yw wedi'i grynhoi yn unman arall yn ymwneud â sefydlu amgylchedd briodol i arddangos y casgliadau, a datblygu systemau storio anocsig.

Mae'r projectau canlynol yn ceisio asesu technoleg newydd a datblygol ar gyfer eu haddasrwydd ar gyfer defnydd ar raddfa fawr.