Staff: R.E. Child a Penny Hill

Mae monitro amodau amgylcheddol tymheredd a lleithder oddi mewn i orielau ac arddangosfeydd yn brif waith cadwraeth ataliol. Yn flaenorol, gwnaed hyn â llaw neu â thermohygrograffau peirianwaith cloc. Yr anfanteision oedd bod y cyntaf yn rhoi mesuriadau mewn un lle ar un amser, a'r ail angen ei addasu'n gyson. Yn 1999, gosodwyd system telemetrig (diwifr) o synhwyryddion yn yr orielau Archaeoleg. Gellid darllen yr arwyddion hyn gan dderbynnydd yn gysylltiedig gyda chyfrifiadur. Roedd yn rhoi darlleniadau parhaus o amodau amgylcheddol oddi mewn i'r oriel, gyda larwm pan fyddai'r amodau yn wahanol i'r terfynau penodol.

Rydym ar hyn o bryd yn profi ffurf blaengar o fonitro telemetrig lle bo signalau o synhwyryddion yn cael eu hanfon drwy soced IP lleol i fewnrwyd yr Amgueddfa. Gall unrhyw berson awdurdodedig (megis cadwriaethwyr, curaduron, swyddogion cynnal a chadw'r adeilad ayyb) weld y darlleniadau. Mae'r system bellach wedi ei brofi'n llwyddiannus yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, ac mae wedi ei ymestyn at arddangosfeydd Archaeoleg newydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Ein gobaith yw y bydd yn y pen draw ar gael mewn blychau arddangos yn ein holl safleoedd.