Mae gan yr Adran Gelf gasgliadau amrywiol, ac mae ei gweithgareddau yn canolbwyntio ar arddangos, cadwraeth, ac i raddau ar gaffaeliadau. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu mewn gweithgaredd ymchwil, sy'n canolbwyntio ar artistiaid a gwneuthurwyr Cymreig o'r unfed ganrif ar bymtheg hyd heddiw; y diwydiant cerameg yng Nghymru; gwerthfawrogiad a chasgliad celf yng Nghymru; portreadau o Gymru a'i phobl; celfyddyd Ffrengig a'r mudiad modern; porslen Ewropeaidd o'r ddeunawfed ganrif; arfer da wrth gyflwyno ac arddangos celfyddyd.

Mae'r meysydd canlynol yn cael eu hwynebu ar hyn o bryd: