Coronafeirws (Covid-19)

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Llywodraeth Cymru heddiw, rydym yn bwriadu ailagor tiroedd awyr-agored Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am bedwar diwrnod yr wythnos (Mawrth,Iau, Sadwrn a Sul) o 4 Awst. Bydd angen i ymwelwyr archebu tocyn o flaen llaw. Bydd manylion sut i archebu tocyn yn cael eu rannu yn agosach at ddyddiad agor yr Amgueddfa. Rydym hefyd yn bwriadu ailagor amgueddfeydd cenedlaethol eraill Cymru yn raddol. Bydd hyn yn digwydd mewn dau gam, a bydd yn dibynnu ar gyfraddau’r feirws dros yr wythnosau nesaf:

Yn ystod wythnos 24 Awst: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lechi Cymru ac Amgueddfa Genedlaetholy Glannau

1 Medi: Amgueddfa Wlân Cymru, Big Pit ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: App Darganfod Caerleon

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Ap Caerleon

Hwyl wrth ddarganfod!

Defnyddiwch app Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru i grwydro’r Amgueddfa a’r gerddi. Gallwch ddewis dilyn taith sain neu daith ddarganfod, a gall y plant fynd ar helfa drysor i ddatgloi gemau cudd.

Lawrlwythwch yr app am ddim i’ch dyfais symudol o Apple neu Google Play.

Bydd teithiau sain yn eich tywys o amgylch yr Amgueddfa, yn rhannu cip ar fywyd y Rhufeiniaid i gyfeiliant cerddoriaeth. Defnyddiwch y teithiau darganfod i ddatguddio hanesion difyr wrth i chi ddilyn eich trywydd eich hun.

I ddefnyddio'r app, gallwch fenthyg iPad am ddim o’r dderbynfa. Er mwyn sicrhau'r benthyciad, rydym yn derbyn cerdyn credyd/debyd, trwydded yrru neu basbort.

 

Digwyddiadau