Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: App Darganfod Caerleon

Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Ap Caerleon

Hwyl wrth ddarganfod!

Defnyddiwch app Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru i grwydro’r Amgueddfa a’r gerddi. Gallwch ddewis dilyn taith sain neu daith ddarganfod, a gall y plant fynd ar helfa drysor i ddatgloi gemau cudd.

Lawrlwythwch yr app am ddim i’ch dyfais symudol o Apple neu Google Play.

Bydd teithiau sain yn eich tywys o amgylch yr Amgueddfa, yn rhannu cip ar fywyd y Rhufeiniaid i gyfeiliant cerddoriaeth. Defnyddiwch y teithiau darganfod i ddatguddio hanesion difyr wrth i chi ddilyn eich trywydd eich hun.

I ddefnyddio'r app, gallwch fenthyg iPad am ddim o’r dderbynfa. Er mwyn sicrhau'r benthyciad, rydym yn derbyn cerdyn credyd/debyd, trwydded yrru neu basbort.

 

Digwyddiadau