Croeso Nôl

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mercher, Gwener a Sadwrn am y bythefnos canlynol.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel, felly byddwch yn ystyriol o bobl eraill a pheidiwch ag ymweld os ydych chi’n byw mewn ardal dan gyfyngiadau symud, neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles. 

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod >

Digwyddiadau

Digwyddiad: Helfa Basg Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
30 Mawrth–2 Ebrill 2018, 10am - 3pm
Pris £1.50
Addasrwydd Teuluoedd

Digwyddiad i’r teulu. Datryswch y cliwiau a dilyn y llwybr o gwmpas y safle, cyn brysio’n ôl i’r cychwyn i nôl gwobr wych!

Dim angen archebu ymlaen llaw – dewch draw a thalu ar y diwrnod. Ewch i'r siop Amgueddfa i gychwyn y daith.

Addas i blant 4+

Digwyddiadau