Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn Cau

Mae'r Amgueddfa ar gau i’r cyhoedd  tan hydref 2019 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y to.

Bydd cyfleoedd addysg ffurfiol yn dal ar gael dros y cyfnod hwn. Ffoniwch: 029 2057 3546 i archebu.

Digwyddiadau

DigwyddiadYmerodraeth Rhufain

Wedi'i Orffen
2 a 3 Mehefin 2018, 10am - 5pm
Pris Oedolion £8, Plant (o dan 16) £6, Tocyn teulu £25
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Tocynnau ar gael drwy eventbrite.co.uk neu yn yr Amgueddfa wrth gyrraedd

Ymunwch â ni mewn ailgread anhygoel yn Amffitheatr Caerllion.

Diwrnod llawn hwyl i'r teulu i gyd, gyda sioe farchogaeth a thaflegru, ffasiwn Rhufeinig, gweithgareddau bwa saeth, lluniaeth a llawer mwy:

Bachu Tocyn

 

 

Mae eich tocyn yn cynnwys:

Dwy sioe yn yr Amffitheatr

 • Grym y Fyddin: arddangosiad o filwyr, taflegrau a marchoglu
 • Adar Ysglyfaethus: gwyliwch helwyr pluog wrth eu gwaith gyda Black Mountains Falconry

 

Gweithgareddau i Blant:

 • Rhowch gynnig ar saethyddiaeth
 • Profi bywyd milwr y lleng Rufeinig
 • Creu Mosaig i fynd adref
 • Rhowch gynnig ar y Ras Rwystrau Gladiatoraidd

 

Stondinau ac Arddangosfeydd

 • Cwrdd â'r Gladiatoriaid: sêr chwaraeon yr oes.
 • Ymwelwch a syrjeri anarferol y Doctor Rhufeinaidd
 • Siaradwch â'r Masnachwr am ei nwyddau rhyfeddol o bob cwr o'r byd
 • Dilynwch y ffasiwn ddiweddaraf gyda steil gwallt Rhufeinig
 • Dysgwch ragor am y gwir tu ôl i'r ailgreu gyda'n Archaeolegwyr.
 • Bwyd a diod

 

Prynu Tocyn

Amserlen Sioe yr Amffitheatr:

 • 11.00-11.30 Adar Ysglyfaethus
 • 12.00-12.45 Grym y Fyddin
 • 14.00-14.30 Adar Ysglyfaethus
 • 15.00-15.45 Grym y Fyddin
Lawrlwytho'r rhaglen lawn

Digwyddiad Awyr Agored yw hwn gyda'r digwyddiadau i gyd yn cael ei gynnal mewn cae - cofiwch wisgo esgidiau addas. Bydd sŵn uchel yn rhan o’r adloniant.

Mae'r gweithgareddau yn addas i blant 4+, gall derfynnau oedran eraill fod yn berthnasol. Tocynnau am ddim ar gael i fabanod o dan 2 oed

Gellir prynnu tocynnau ar y diwrnod o Siop yr Amgueddfa. Ni ellir cael arian yn ôl na newid tocyn am ddyddiad neu ddigwyddiad arall.

Digwyddiadau