Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn Cau

Mae'r Amgueddfa ar gau i’r cyhoedd  tan hydref 2019 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y to.

Bydd cyfleoedd addysg ffurfiol yn dal ar gael dros y cyfnod hwn. Ffoniwch: 029 2057 3546 i archebu.

Digwyddiadau

DigwyddiadBwyd Rhufeinig

Wedi'i Orffen
28 Mai1 Mehefin 2018, 11am-1pm a 2pm-4pm
Pris £2 y pen
Addasrwydd Pawb

O berlysiau a sbeisiau melys, i bupur tanbaid a saws pysgod - doedd y Rhufeiniaid ddim yn ofni blasau cryf. Dewch i ddysgu mwy am y blasau a gyrhaeddodd Gymru ddwy fil o flynyddoedd yn ôl.

Rhowch gynnig ar wneud caws moretum eich hun a chael gwir flas o Rufain.

Digwyddiadau