Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Teils Clai Antefixa

Wedi'i Orffen
31 Hydref a 2 Tachwedd 2019, 11am-1pm
Pris Codir tal. Bwcio ymlaen llaw yn opsiwn.
Addasrwydd Teuluoedd

Câi Antefixa, teilsen Rufeinig gyda wyneb dychrynllyd, eu rhoi ar ymylon toeau i ddychryn ysbrydion drwg a gwarchod y tŷ.

Dewch i greu Antefixa eich hun i ddychryn pob bwgan, ysbryd ac ellyll!

 

Tocynnau

Digwyddiadau