Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Dwyieithog o weithgareddau Calan Gaeaf

Wedi'i Orffen
30 Hydref 2019
Pris Codir tal am rai weithgareddau
Addasrwydd Teuluoedd

Ymunwch â ni dros hanner tymor am Ddiwrnod Dwyieithog o weithgareddau Calan Gaeaf, yn Gymraeg a Saesneg.

Dewch i gwrdd â'r Meddyg Rhufeinig i glywed am feddyginiaethau a thriniaethau Rhufeinig od ac afiach – gwyliwch allan rhag iddo gael gafael arnoch!

Gweithgaredd am ddim. Dim angen archebu ymlaen llaw.

 Ydych chi'n ddigon dewr i wrando ar straeon Rhufeinig arswydus a brawychus?! Os ydych chi, dewch i gwrdd â Rhufeiniwr sydd â digon o chwedlau i'w hadrodd...

Gweithgaredd am ddim. Dim angen archebu ymlaen llaw.

 Dewch am sgwrs gyda'r milwr Rhufenig yn Ystafell y Barics, i ddysgu am fywyd milwr cyffredin yn Isca!

Câi Antefixa, teilsen Rufeinig gyda wyneb dychrynllyd, eu rhoi ar ymylon toeau i ddychryn ysbrydion drwg a gwarchod y tŷ. Dewch i greu Antefixa eich hun i ddychryn pob bwgan, ysbryd ac ellyll!

Edrychwch ar yr amserlen isod i weld pryd fydd y gweithgareddau'n digwydd yn y ddwy iaith.

11am–1pm Teils Clai Antefixa – Dwyieithog – Codir tâl, bwcio ymlaen llaw yn opsiwn

Tocynnau

 

11.30am–12.30pm Meddyg Rhufeinig – Cymraeg – Gweithgaredd am ddim

11.30am–12.30pm Meddyg Rhufeinig – Saesneg – Gweithgaredd am ddim

2–4pm Milwr yn Ystafell y Barics – Dwyieithog – Gweithgaredd am ddim

2.30–3.30pm Straeon Arswyd Rhufeinig -Saesneg – Gweithgaredd am ddim

2.30–3.30pm Meddyg Rhufeinig – Cymraeg – Gweithgaredd am ddim

 

Technegau Ffilm
Digwyddiadau