Coronafeirws (Covid-19)

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Llywodraeth Cymru heddiw, rydym yn bwriadu ailagor tiroedd awyr-agored Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am bedwar diwrnod yr wythnos (Mawrth,Iau, Sadwrn a Sul) o 4 Awst. Bydd angen i ymwelwyr archebu tocyn o flaen llaw. Bydd manylion sut i archebu tocyn yn cael eu rannu yn agosach at ddyddiad agor yr Amgueddfa. Rydym hefyd yn bwriadu ailagor amgueddfeydd cenedlaethol eraill Cymru yn raddol. Bydd hyn yn digwydd mewn dau gam, a bydd yn dibynnu ar gyfraddau’r feirws dros yr wythnosau nesaf:

Yn ystod wythnos 24 Awst: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lechi Cymru ac Amgueddfa Genedlaetholy Glannau

1 Medi: Amgueddfa Wlân Cymru, Big Pit ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Diwrnod Dwyieithog o weithgareddau Calan Gaeaf

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
30 Hydref 2019
Pris Codir tal am rai weithgareddau
Addasrwydd Teuluoedd
Technegau Ffilm

Ymunwch â ni dros hanner tymor am Ddiwrnod Dwyieithog o weithgareddau Calan Gaeaf, yn Gymraeg a Saesneg.

Dewch i gwrdd â'r Meddyg Rhufeinig i glywed am feddyginiaethau a thriniaethau Rhufeinig od ac afiach – gwyliwch allan rhag iddo gael gafael arnoch!

Gweithgaredd am ddim. Dim angen archebu ymlaen llaw.

 Ydych chi'n ddigon dewr i wrando ar straeon Rhufeinig arswydus a brawychus?! Os ydych chi, dewch i gwrdd â Rhufeiniwr sydd â digon o chwedlau i'w hadrodd...

Gweithgaredd am ddim. Dim angen archebu ymlaen llaw.

 Dewch am sgwrs gyda'r milwr Rhufenig yn Ystafell y Barics, i ddysgu am fywyd milwr cyffredin yn Isca!

Câi Antefixa, teilsen Rufeinig gyda wyneb dychrynllyd, eu rhoi ar ymylon toeau i ddychryn ysbrydion drwg a gwarchod y tŷ. Dewch i greu Antefixa eich hun i ddychryn pob bwgan, ysbryd ac ellyll!

Edrychwch ar yr amserlen isod i weld pryd fydd y gweithgareddau'n digwydd yn y ddwy iaith.

11am–1pm Teils Clai Antefixa – Dwyieithog – Codir tâl, bwcio ymlaen llaw yn opsiwn

Tocynnau

 

11.30am–12.30pm Meddyg Rhufeinig – Cymraeg – Gweithgaredd am ddim

11.30am–12.30pm Meddyg Rhufeinig – Saesneg – Gweithgaredd am ddim

2–4pm Milwr yn Ystafell y Barics – Dwyieithog – Gweithgaredd am ddim

2.30–3.30pm Straeon Arswyd Rhufeinig -Saesneg – Gweithgaredd am ddim

2.30–3.30pm Meddyg Rhufeinig – Cymraeg – Gweithgaredd am ddim

 

Digwyddiadau