Croeso Nôl

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mercher, Gwener a Sadwrn am y bythefnos canlynol.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel, felly byddwch yn ystyriol o bobl eraill a pheidiwch ag ymweld os ydych chi’n byw mewn ardal dan gyfyngiadau symud, neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles. 

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod >

Digwyddiadau

Digwyddiad: Saturnalia

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
7 Rhagfyr 2019, 11am-4pm
Pris Codir tâl am rai weithgareddau
Addasrwydd Pawb

Dewch i ddathlu gŵyl Saturnalia, gyda Milwr Rhufeinig yn Ystafell y Barics, gemau, dangosiadau a sgwrs am draddodiadau gŵyl.

Tra bod chi yma, cymerwch olwg o amgylch Marchnad Ffermwyr Caerllion.

Digwyddiadau