Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Hanner Tymor - Dathlu Gwyliau Rhufeinig Sementivae

Wedi'i Orffen
17–18 a 20–22 Chwefror 2020, 11am-11pm
Pris £2.50
Addasrwydd Teuluoedd

Yn ystod Sementivae, byddai’r Rhufeiniaid yn rhoi offrymau i dduwies amaeth er mwyn gwarchod cnydau’r gwanwyn.

Dewch draw i greu potyn clai a phlannu hadau i fynd adref gyda chi.

Noder:

Pob sesiwn yn ddwyieithog.

Digwyddiadau