Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Hanner Tymor - Cwrdd â Milwr Rhufeinig

Wedi'i Orffen
17–18, 20 a 22 Chwefror 2020, 2pm-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch am sgwrs gyda’r milwr Rhufeinig yn Ystafell y Barics, i ddysgu am fywyd milwr cyffredin yn Isca!

Noder:

Sesiynau dwyieithog: 17,18, 19, 20 and 22 Chwefror.

Sesiwn Saesneg yn unig: 19 Chwefror.

Digwyddiadau