Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Hanner Tymor - Dathlu Gwyliau Rhufeinig Sementivae

Wedi'i Orffen
15 a 17–22 Chwefror 2020, 11am-1pm
Pris £2.50
Addasrwydd Pawb

Yn ystod Sementivae, byddai’r Rhufeiniaid yn rhoi offrymau i dduwies amaeth er mwyn gwarchod cnydau’r gwanwyn.

Dewch draw i blannu hadau i fynd adref gyda chi.

Helpwch ni i fod yn gynaliadwy drwy ddod â rholyn canol papur cegin gyda chi (neu rywbeth tebyg) i blannu’r hadau – fe wnawn ni ddarparu’r gweddill!

Sesiynau dwyieithog: 17,18,20,21 a 22 Chwefror.

Sesiynau saesneg: 15 a 19 Chwefror.

Digwyddiadau