Digwyddiadau

Digwyddiad: Haf o Hwyl - Rhufeiniaid Gwenwynig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
Galwch draw pob dydd Iau o'r 4ydd-25ain Awst , 11yb-1yp & 2-4yp
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Dyma logo gyda'r geiriau Haf o Hwyl, Summer of fun wedi eu hysgrifennu mewn glas ar gefndir hufen, uwchben y tecst mae amlinelliad o dri calon, y cyntaf yn binc gyda'r ail yn goch ar trydydd yn felyn
Dyma logo Ffederasiwn Amgueddfeudd ac Orielau Celf Cymru, mae'r testun yn goch ar gefndir gwyn. Mae yma hefyd amlinelliad adeilad treftadol ar yr ochr chwith

Ffederasiwn Amgueddfeudd ac Orielau Celf Cymru

Dyma Logo gyda'r geiriau yn nodi bod y prosiect wedi ei arianu gan Lywodraeth Cymru gyda testun du ar gefndir gwyn

Wnaeth y Rhufeiniaid unrhywbeth o werth? Rydyn ni'n aml yn rhestru eu gorchestion, fel y draphont ddŵr, baddondai cyhoeddus, ffyrdd ac addysg, ond doedd Ymerodraeth Rhufain ddim yn fêl i gyd.

Roedd rhai o'u gorchestion yn ddrwg iawn i'r amgylchedd, ac i bobl! Galwch draw i ddysgu mwy am y Rhufeiniaid gwenwynig. 

Mae'r gweithgareddau yma yn cael eu threfnu gan Amgueddfa Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru fel rhan o fenter Haf o Hwyl, sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru

 

Cymerwch olwg ar yr holl ddigwyddiadau / gweithgareddau Haf o Hwyl:

Digwyddiadau