Digwyddiadau

SgwrsCariad@Ladin

Wedi'i Orffen
5 Chwefror 2013, 6pm. Drysaun agor 6pm
Pris �3.50
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu: (029) 2057 3550

Mae cerddi a rhyddiaith y Rhufeiniaid a’r Groegiaid gyda’r mwyaf cofiadwy a bythol yn ein hanes.

Dyma sgwrs gan Liz Mayor fydd yn trafod yr iaith Ladin a rhai o’r awduron a’r beirdd sydd wedi rhoi cipolwg i ni ar y gorffennol.

O Homer i Herodotus ac o Suetonius i Sappho, cawn ddysgu am ddylanwad yr awduron hynny a’u heffaith sy’n parhau hyd heddiw.

Homer, Amgueddfa Brydeinig
Digwyddiadau