Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn Cau

Mae'r Amgueddfa ar gau i’r cyhoedd tan hydref 2019 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y to.

Bydd cyfleoedd addysg ffurfiol yn dal ar gael dros y cyfnod hwn. Ffoniwch: 029 2057 3546 i archebu.

Digwyddiadau

DigwyddiadGwisgwch eich Welis!

Wedi'i Orffen
23 a 24 Mawrth 2013, 11am - 4pm Sadwrn, 2 - 4pm Sul
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Rydyn ni gyd yn gwybod am faddondai'r Rhufeiniaid.

Ond o ble ddaeth y d?r? A sut gafodd y d?r ei gludo yno?

Penwythnos o arbrofi gyda dulliau'r Rhufeiniaid o gludo dŵr ' rhybudd: rydych chi'n debygol iawn o wlychu!

Baddondai Rhufeiniaid, Caerllion

Baddondai Rhufeiniaid, Caerllion

Digwyddiadau