Digwyddiadau

SgwrsSaethyddiaeth

Wedi'i Orffen
18 Mai 2013, 2pm
Pris £3.50
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu: 02920 573550

Mae Jonathan Thomas yn saethydd traddodiadol profiadol.

Bydd ei sgwrs yn trafod dulliau o wneud bwâu a hanes bwâu drwy gyfrwng archaeoleg a llenyddiaeth.

I ategu’r sgwrs, bydd rhannau o fwâu ar gael i’w gweld ac i orffen bydd arddangosiad awyr agored o wahanol fathau o fwâu a saethu.

Byddwn ni hefyd yn gweld pa mor gryf yw arfwisg Rufeinig ac yn cael hwyl wrth geisio taro targedau sy’n symud.

Saethyddiaeth
Digwyddiadau