Digwyddiadau

DigwyddiadY Rhufeiniaid vs. y Celtiaid

Wedi'i Orffen
22 a 23 Mehefin 2013, 10am - 5pm
Pris £3 y pen, plant 3 neu iau am ddim
Addasrwydd Pawb

Pwy yw’r gorau mewn brwydr – y Rhufeiniaid neu’r Celtiaid?

Dyma’ch cyfle chi i glywed dwy ochr y stori, a phenderfynu drosoch chi’ch hun! Bydd crefftau a bwyd, yn Gardd yr Amgueddfa.

Bydd gwersyll Celtaidd a gwersyll Rhufeinig. Bydd y naill ochr a’r llall yn dweud wrthych pam y dylen nhw ennill, ond pa dîm wnewch chi ddewis?

A wnewch chi gredu’r Celtiaid? Byddan nhw’n dadlau mai nhw yw’r mwyaf ffyrnig mewn brwydr; mae eu gwroldeb yn enwog (a does gan hynny ddim byd o gwbl i’w wneud â’r ddiod gadarn, medden nhw) ac mae eu menywod cyn ffyrniced mewn brwydr â’r dynion!

Neu a wnewch chi ochri gyda’r Rhufeiniaid? Byddan nhw’n dadlau mai disgyblaeth a strwythur da yw’r ffordd i ennill brwydrau.

Gwrandewch ar y ddwy ochr, cerwch i grwydro’r gwersylloedd a rhowch dro ar y crefftau. Yna fe gewch chi benderfynu pa dîm fyddwch chi’n ei gefnogi, cyn gwylio’r frwydr yn fyw o flaen eich llygaid!

Yn y gwersyll Rhufeinig, bydd cyfle i ymweld â phabell y meddyg lleol a chael clwyf ffug i godi ofn ar mam a dad; neu beth am drio gorymdeithio fel Rhufeiniwr a chreu tarian?

Yn y gwersyll Celtaidd gallwch gael eich paentio fel Celt, creu basged neu wylio metel yn cael ei addurno.

Beth bynnag wnewch chi, bydd digonedd i’ch cadw chi’n brysur!

Gwersyll yn agor 10am – 5pm

Arddangosiadau

Y Celtiaid: 11.30am a 1pm

Y Rhufeiniaid: 12pm a 1.30pm

Y Frwydr Fawr: 3pm

Pleidleisio: 12.30pm – 2.30pm

Celtiaid
Y Rhufeiniaid vs. y Celtiaid
Digwyddiadau