Digwyddiadau

DigwyddiadI Fawredd neu Farwolaeth

Wedi'i Orffen
24 a 25 Awst 2013, 10am - 5pm
Pris £3 y pen, plant 3 neu iau am ddim
Addasrwydd Pawb

.

I Fawredd Neu Farwolaeth – Mae’r Cleddyfwyr yn ôl!

Ar Ddydd Sadwrn 24ain a Dydd Sul 25ain o Awst, mae Amgueddfa Lleng Rufeinig yn falch cyflwyno ‘I Fawredd Neu Farwolaeth’.

Gardd yr amgueddfa yw lleoliad y gwrthdaro anghygoel rhwng dau tîm o gleddyfwyr, y Cochion a’r Gleision, yn ymladd hyd at farwolaeth er mwyn ennill gogoniant yn yr ymrysonfa. Pwy fyddech chi yn eu cefnogi?

Fe fydd y diwrnod llawn hwyl a sbri, gyda digonedd i’w gweld a gwneud i ddiddanu pob oedran. Ewch i ymweld â gwersylloedd y cleddyfwyr cyn yr ymladd i benderfynu pwy fyddech chi yn eu cefnogi, yna ewch i annog eich hoff cleddyfwr ymlaen yn ystod y brwydro!

Rhwng yr ymladd fe fydd mwy o adloniant ar y llwyfan gydag arddangosfa acrobatig Rufeinig a dawnsio Rufeinig. Neu, beth am ymuno â ni, a chymryd tro at fod yn gleddyfwr?

Cewch cyfle creu siglwr balŵn i gefnogi eich tîm, cael tatŵ dros dro, gwylio creftwyr metel ac esgyrn at eu gwaith, siarad gyda’n doctor, gweld coginio Rufeinig, gwrando ar straeon cleddyfwyr yn yr amffitheatr… ac i gyd am £3 y person!

Cwrdd â’r Cleddyfwyr

Ewch i ymweld â gwersylloedd y cleddyfwyr cyn yr ymladd i benderfynu pwy fyddech chi yn eu cefnogi; ai’r Cochion neu’r Gleision? Mae gan y ddau tîm cleddyfwyr ardderchog i’ch temtio.

Beth am Amazonia, y gladiatrix pwdlyd, neu Lupus, ymladdwr ffyrnig sy’n bâr ag Attis; cleddyfwr gwyllt ac egniog sy’n colli ei sylw wrth weld pethau sgleiniog! Neu gallwch ddewis Magnus o dîm y Cochion, cleddyfwr heb lawer or arfwisg, sy’n bâr â Titan, cleddyfwr sy’n hollog wallgof!

Dewisiwch eich hoff gleddyfwr a chefnogwch!

Henffych, Caesar, yr ydym ni sydd ar fin marw yn dy glodfori.

Mae’r digwyddiad ar agor o 10yb – 5 yp ar Ddydd Sadwrn 24ain a Dydd Sul 25ain o Awst. Mae’r brif ymladd am 12yp a 3yp bob diwrnod. Mynediad am £3 y person, mynediad am ddim i blant odan 3 mlwydd oed. Gwnewch ddiwrnod ohoni trwy ymweld â Baddonau’r Caer a’r Amffitheatr (Cadw) yn ogystal â’r amgueddfa.Cassius
Hecate
Amazonia
Attis
Magnus
Lupus

 

Bywgraffiad Gladiator

Enw: Cassius
Math: Dimachaerus
Ganwyd yn: Britannia
Hanes: Gwerthwyd i ysgol gladiatoriaid fel cosb am drosedd fechan ond ffyrnig.
Personoliaeth: Gwallgo...

 

Enw: Hecate
Math: Gladiatrix
Ganwyd yn: Dacia
Hanes: Daliwyd mewn rhyfel â Dacia a’i werthu o ysgol gladiatoriaid.
Personoliaeth: Tawel, ond peidiwch â’i bryfocio ormod.

 

Enw: Amazonia
Math: Gladiatrix
Ganwyd yn: Sarmatia
Hanes: Milwr a ddaliwyd a’i gwerthu fel caethwas cyn ei gwerthu i ysgol gladiatoriaid am ymosod ar ei meistr.
Personoliaeth: Cryf ac yn fyr ei thymer.

 

Enw: Attis
Math: Thracian
Ganwyd yn: Judea
Hanes: Daliwyd ar ôl arwain gwrthryfel Meibion Jwda yn erbyn y Rhufeiniaid.
Personoliaeth: Gwyllt a llawn egni, ond yn methu canolbwyntio.

 

Enw: Magnus
Math: Retiarius
Ganwyd yn: Dinas Athen
Hanes: Ganwyd yn gaethwas mewn ysgol gladiatoriaid.
Personoliaeth: Cyflym ac ystwyth, mae’n hollol gartrefol yn yr arena. Gyrru pawb yn benwan wrth ganu o hyd.

 

Enw: Titan
Math: Murmillo
Ganwyd yn: Germania
Hanes: Caethwas wedi derbyn ei ryddid ymunodd ag ysgol y gladiatoriaid i ennill arian i dalu dyledion gamblo.
Personoliaeth: Disgybledig a chadarn ond natur filain. .

 

Enw: Lupus
Math: Hoplomachus
Ganwyd yn: Hispania
Hanes: Gwerthwyd i ysgol gladiatoriaid ar ôl cael ei ddal yn dwyn bwyd sbeislyd o dafarn leol.
Personoliaeth: Ymosodol ond dim stamina

 

Enw: Gannicus
Math: Galiad
Ganwyd yn: Gâl
Hanes: Roedd yn gaethwas yn y chwareli cerrig a ddaeth i sylw hyfforddwr gladiatoriaid oherwydd ei faint a’i natur wyllt.
Personoliaeth: Trahaus a ffyrnig, mae’n hoffi bygwth pobl.Enw: Sumer Rudis
Y Sumer Rudis yw dyfarnwr y gornestau rhwng y gladiatoriaid. Mae e’n awdurdod dros yr ornest ond nid yw’r gladiatoriaid yn dangos parch ato bob tro.

I Fawredd neu Farwolaeth
Digwyddiadau