Digwyddiadau

DigwyddiadSaturnalia - Bydd nifer ohonon ni wedi ymlâdd dros y Nadolig...

Wedi'i Orffen
7 Rhagfyr 2013, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd nifer ohonon ni wedi ymlâdd dros y Nadolig... yn llythrennol os oes llofrudd yn llechu! Beth am brofi parti Nadolig anarferol yn yr Amgueddfa wrth i ni roi blas i chi o Nadolig y Rhufeiniaid, Saturnalia, a helfa am lofrudd!


Saturnalia oedd gŵyl fwyaf y calendr Rhufeinig, ac fel heddiw byddai pobl yn cynnal partïon, yn bwyta ac yfed gormod ac yn rhannu anrhegion. Byddwn ni felly yn cynnig bwyd a diod Rhufeinig i chi a chrefftau i droi eich llaw atynt.


Yn wahanol i heddiw, roedd y bobl yn disgwyl cael eu diddanu gan gladiatoriaid, felly rydyn ni wedi trefnu brwydr i chi hefyd.


Bydd ddoe a heddiw’n cyfarfod ar y noson gydag ymweliadau gan Sadwrn, y duw roddodd ei enw i’r ŵyl, a’r Siôn Corn modern.


Felly dewch â’ch sgiliau ditectif gorau i ddatrys y dirgelwch, dysgwch fwy am arferion Saturnalia, mwynhau gwydryn gwin a chael blas ar barti Nadolig gwahanol eleni!

Bydd hefyd Marchnad Fermwyr yn Neuadd y Dref Caerllion o 10:00-16:00 gydag nifer o gynnyrch ffres ar werth.

Digwyddiadau