Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn Cau

Mae'r Amgueddfa ar gau i’r cyhoedd  tan hydref 2019 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y to.

Bydd cyfleoedd addysg ffurfiol yn dal ar gael dros y cyfnod hwn. Ffoniwch: 029 2057 3546 i archebu.

Digwyddiadau

SgwrsErgyd farwol: sut i ymladd fel Gladiator

Wedi'i Orffen
19 Mawrth 2014, Drysau'n agor am 6pm
Pris £3.50
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu ymlaen llaw

Sut beth oedd ymladd yn yr arena? Roedd gornest y Gladiatoriaid yn gamp hynafol a chyffrous.

Mae gwreiddiau’r gamp yng ngwleddoedd angladdol dynion pwysig, ond erbyn hyn mae’n symbol o’r Rhufeiniaid, er ei bod yn eu dangos mewn goleuni milain.

Bydd Dai Price yn dangos i chi sut oedd y mathau gwahanol o Gladiatoriaid yn defnyddio’u harfau yn y brwydrau byw neu farw oedd yn diddanu’r Rhufeiniaid ac sy’n dal i’n diddori ni heddiw.

Digwyddiadau