Digwyddiadau

DigwyddiadParti’r Praidd

Wedi'i Orffen
1819 a 21 Ebrill, 11am-4pm, mynediad olaf 3.30pm
Pris £2 y plentyn.
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Galwch draw, does dim rhaid archebu.


Arferai’r Rhufeiniaid gynnal gŵyl i ddathlu defaid ar 21Ebrill. Dewch draw i ymuno yn yr hwyl a chreu hetiau defaid, chwarae treialon defaid yn yr ardd a chreu oscilla Rhufeinig traddodiadol, sef lluniau bach o ddefaid i’w hongian yn y coed.

 

Lluniau bach i’w hongian yn y coed oedd oscilla, a gallen nhw fod yn lluniau o bobl neu anifeiliaid. Daeth y gair i olygu ‘siglo’ am eu bod yn symud o gwmpas wrth hongian yn y coed – sylwch pa mor debyg yw’r gair Lladin a’r gair Cymraeg!

 

Yn y dyddiau cynnar, cyn i bobl ddechrau eu defnyddio fel addurniadau, credir iddyn nhw gael eu defnyddio yn lle aberthu person.

Digwyddiadau