Digwyddiadau

DigwyddiadHela Sgwarnog

Wedi'i Orffen
20 Ebrill 2014, 2-4pm
Pris £2 y plentyn.
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Galwch draw, does dim rhaid archebu.


Roedd y Rhufeiniaid yn dwlu ar hela sgwarnogod (doedd dim cwningod ym Mhrydain adeg y Rhufeiniaid!). Dewch i ymuno â’n cŵn hela trwy greu het arbennig, mynd ar helfa wyau o amgylch yr Amgueddfa a’r ardd cyn hel ein sgwarnog i hawlio’ch gwobr!

 

Mae llawer o ddelweddau o hela ar y gwrthrychau yn yr Amgueddfa, o luniau ar botiau i garn cyllell. Roedd hela anifeiliaid yn gamp hamdden ond roedd hefyd yn ffordd o roi rhagor o fwyd ar y bwrdd.

 

Roedd Prydain y Rhufeiniaid yn enwog am ddefnyddio cŵn i hela. Mae llawer  o deils yn ein casgliad yn cynnwys olion pawennau cŵn fyddai wedi cael eu rhoi ar y teils pan oedden nhw’n sychu dan olau’r haul. Yn ôl maint rhai ohonynt, roedd y cŵn yn anferth!

Digwyddiadau