Digwyddiadau

SgwrsDysgu drwy’r amser – ysgol neu beidio! Siarad Rhufeinig

Wedi'i Orffen
19 Mehefin 2014, 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch ymlaen llaw: (029) 2057 3550

 

Siarad Rhufeinig

Taith o’r Amgueddfa yn Gymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg o bob oed.

Cynhelir Wythnos Addysg i Oedolion ym mis Mai a Mehefin i ddathlu addysg gydol oes. Wythnos ym mis Mai oedd yr ŵyl yn wreiddiol, ond mae bellach yn pontio dau fis ac yn cynnwys Addysg i’r Teulu yn ogystal ag addysg i oedolion.

 

Mae ymchwil yn dangos i ni fod oedolion sy’n parhau i ddysgu gydol eu bywydau yn iachach, yn hapusach a chanddynt fwy o hunanhyder a hunan-barch. Yma yn yr Amgueddfa, cewch gyfle i roi tro ar rywbeth newydd, naill ai trwy adrodd straeon gyda’r teulu, neu trwy ddysgu tipyn bach o Gymraeg neu gael cip tu ôl i’r llenni yn yr Amgueddfa!

Digwyddiadau