Digwyddiadau

SgwrsDysgu drwy’r amser – ysgol neu beidio! Cyfrinachau’r Storfa

Wedi'i Orffen
17 Mehefin 2014, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Nifer benodol o lefydd sydd ar gael felly archebwch ymlaen llaw drwy ffonio (029) 2057 3550.

Cyfrinachau’r Storfa

Dewch gyda’n harchaeolegydd, Dr Mark Lewis, i ddyfnderoedd tywyll y storfa i weld beth sy’n digwydd tu ôl i’r llenni.

 

Cynhelir Wythnos Addysg i Oedolion ym mis Mai a Mehefin i ddathlu addysg gydol oes. Wythnos ym mis Mai oedd yr ŵyl yn wreiddiol, ond mae bellach yn pontio dau fis ac yn cynnwys Addysg i’r Teulu yn ogystal ag addysg i oedolion.

 

Mae ymchwil yn dangos i ni fod oedolion sy’n parhau i ddysgu gydol eu bywydau yn iachach, yn hapusach a chanddynt fwy o hunanhyder a hunan-barch. Yma yn yr Amgueddfa, cewch gyfle i roi tro ar rywbeth newydd, naill ai trwy adrodd straeon gyda’r teulu, neu trwy ddysgu tipyn bach o Gymraeg neu gael cip tu ôl i’r llenni yn yr Amgueddfa!

Digwyddiadau