Digwyddiadau

DigwyddiadY Rhufeiniaid Cyffredin

Wedi'i Orffen
121 Awst 2014, Llun-Sadwrn 11am-4pm, Sul 2-4pm.
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galwch draw, does dim rhaid archebu.

 

 

Dewch draw i gwrdd â’n cogydd, doctor a milwr Rhufeinig a dysgu mwy am eu bywydau bob dydd.

 

Mae bwyd y Rhufeiniaid wastad yn bwnc sy’n ennyn diddordeb. Mae pobl wedi clywed am rai o’r danteithion amheus a gant eu bwyta yn ystod gwleddoedd - o ddraenogod môr i gadeiriau hwch. Mae tipyn o son am fwydydd anarferol hefyd, fel malwod neu bathewod, ond byddai’r holl fwydydd hyn yr un mor ddieithr i’r rhan fwyaf o Rufeiniaid ag y maent i ni. Grawn - sbelt neu gnwd emer - oedd prif ffynhonnell fwyd Rhufeiniaid tlawd. Bydden nhw’n ei droi yn uwd neu’n fara. Bydden nhw hefyd yn bwyta llysiau, beth bynnag oedd yn dymhorol, a chig - os oedden nhw’n gallu fforddio talu amdano, neu ei ddal. Er nad oedd newyn wastad yn broblem, roedd pobl yn aml yn llwglyd yn enwedig dros y gaeaf a dechrau’r gwanwyn pan oedd bwyd yn brin. Mae byd o wahaniaeth rhwng hyn a’r ddelwedd o’r Rhufeiniaid fel gloddestwyr barus yn gorweddian dros bob man!

 

Mae meddyginiaeth Rufeinig hefyd yn faes diddorol. Roedd llawer o’u syniadau a’u triniaethau’n dal i gael eu harfer tan gwpl o gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Roedd y gofal meddygol oedd ar gael yn dibynnu lle’r oeddech chi’n byw a pha mor gyfoethog oeddech chi – swnio’n gyfarwydd? Byddai gan Rufeiniaid cefnog eu doctoriaid eu hunain, ond roedd y tlawd, yn enwedig y rheini oedd yn byw yng nghefn gwlad, yn gorfod ymweld â doethwragedd lleol neu goegfeddygon. Yn oes y Rhufeiniaid, doedd dim rhaid i chi basio arholiadau i fod yn feddyg, dim ond rhoi arwydd uwchben y drws. O offer llawdriniaethol i berlysiau, bydd ein doctoriaid yn esbonio’r cwbl i chi.

Digwyddiadau