Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn Cau

Mae'r Amgueddfa ar gau i’r cyhoedd tan hydref 2019 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y to.

Bydd cyfleoedd addysg ffurfiol yn dal ar gael dros y cyfnod hwn. Ffoniwch: 029 2057 3546 i archebu.

Digwyddiadau

DigwyddiadAUGVSTVS

Wedi'i Orffen
19 Awst 2014, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Galwch draw, does dim rhaid archebu.

Byddwch yn Ymerawdwr am y Dydd!

Ar 19 Awst 2014, bydd dwy fil o flynyddoedd wedi pasio ers marwolaeth yr ymerawdwr Rhufeinig cyntaf, Awgwstws. Dewch i gael hwyl yn ein gweithdy crefft a gwisgo toga, creu torch pen a bathu ceiniogau.

                

Awgwstws yw un o’r unigolion prin mewn hanes all ddweud yn gwbl ddidwyll iddo newid y byd. Daeth ag ardal enfawr dros dri chyfandir dan reolaeth Rhufain. Rhoddodd drefn ar yr anhrefn gwleidyddol gan sefydlu strwythurau milwrol a gweinyddol oedd y sail i’r Ymerodraeth ffynnu am dair canrif. Mae ei waddol i’w weld hyd heddiw, ym myd gwleidyddiaeth, celf, pensaernïaeth, llenyddiaeth, ffilm a theledu hyd yn oed.

 

Ac eto, mae pobl yn dueddol o garu neu gasáu Awgwstws. Mae rhai’n ei weld fel llywodraethwr gwych, ac eraill yn teimlo mai gormeswr craff ydoedd. Yn sicr, nid oes hanner cymaint o sylw wedi cael ei dalu i Awgwstws o gymharu ag eraill megis Nero, Julius Cesar a Caligula. Prin iawn y gwelwch chi ef mewn ffilmiau neu gyfresi teledu, ac fel arfer, fel disodlwr didostur y Weriniaeth y caiff ei bortreadu, yn hytrach na’r Ymerawdwr aeddfed, uchel ei barch.

Digwyddiadau