Cau'r Amgueddfa

Yn dilyn cyhoeddi cyfnod atal byr gan Lywodraeth Cymru, bydd ein holl amgueddfeydd ar gau o ddydd Sadwrn 24 Hydref 2020.

Cadwch olwg ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol am newyddion ynghylch ailagor.

Digwyddiadau

Sgwrs: Yr Ymerawdwr Awgwstws a LEGIIAVG

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
23 Medi 2014, 7pm
Pris £3.50
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch ymlaen llaw: (029) 2057 3550.

Darlith Flynyddol Caerllion

‘LEGIIAVG’ oedd yr enw ar leng Caerllion, sef yr Ail Leng Awgwstaidd. Cafodd ei sefydlu ar 23 Medi 43 CC i ymladd yn erbyn Mark Anthony yn yr Aifft. Ymhen hir a hwyr, roedd y Lleng yn rhan o oresgyniad Britannia yn OC 43 a sefydlwyd y gwersyll yng Nghaerllion yn OC 75. Ar 19 Awst 2014, bydd dau fileniwm wedi pasio ers marwolaeth yr Ymerawdwr Rhufeinig cyntaf, Awgwstws.

Bydd Dr Goldsworthy yn trafod yr Ymerawdwr Awgwstws a chreu byddin y Principate, gan gyfeirio’n benodol at LEGIIAVG.

Cafodd Adrian Goldsworthy ei addysg yng Ngholeg Sant Ioan, Rhydychen. Thesis ei D.Phil oedd The Roman Army as a Fighting Force, 100BC-AD 200 gafodd ei addasu a’i gyhoeddi dan y teitl The Roman Army at War. Mae wedi addysgu yng Ngholeg y Brenin, Llundain a Notre Dame. Yn ddiweddar, mae wedi rhoi’r gorau i ddysgu’n gyfangwbl er mwyn canolbwyntio ar ysgrifennu. Ymhlith ei gyhoeddiadau niferus, mae The Complete Roman Army, Caesar ac Anthony and Cleopatra. Cyhoeddir ei lyfr diweddaraf ar Augustus yn 2014.

 

 

Digwyddiadau