Digwyddiadau

Digwyddiad: Sadyrnau Ysblennydd!

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
Bob Sadwrn
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Sadyrnau Ysblennydd!

Bob dydd Sadwrn gall ymwelwyr fwynhau ymweliad â’n hystafell barics wedi’i hail-greu a Chanolfan Capricorn. Dim angen archebu – gofynnwch wrth gyrraedd.

 

Sgyrsiau ystafell y barics – 11.30am 12.30pm, 2pm a 3pm

Dewch i ddarganfod sut fywyd oedd gan filwyr yn y fyddin Rufeinig. Cewch ymweld â’n hystafell barics wedi’i hail-greu a chwrdd â hwylusydd fydd yn dangos yr arfau a’r arfwisg oedd y Rhufeiniaid yn eu defnyddio i ymladd y Celtiaid. Cyfle gwych i blant ac oedolion wisgo arfwisg replica.

 

Canolfan Capricorn– ar agor 11am tan 4pm.

Ardal hamddenol lle gall teuluoedd wisgo dillad Rhufeinig a chwarae gemau.

Sylwer: rhaid i blant fod dan oruchwyliaeth oedolyn bob amser. Mae’r ystafell barics a’r Ganolfan Capricorn ar gau ar ddyddiau Sul, ond bydd ar agor yn ystod rhai gwyliau ysgol.

Digwyddiadau