Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Sadyrnau Ysblennydd!

Wedi'i Orffen
Bob Sadwrn
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Sadyrnau Ysblennydd!

Bob dydd Sadwrn gall ymwelwyr fwynhau ymweliad â’n hystafell barics wedi’i hail-greu a Chanolfan Capricorn. Dim angen archebu – gofynnwch wrth gyrraedd.

 

Sgyrsiau ystafell y barics – 11.30am 12.30pm, 2pm a 3pm

Dewch i ddarganfod sut fywyd oedd gan filwyr yn y fyddin Rufeinig. Cewch ymweld â’n hystafell barics wedi’i hail-greu a chwrdd â hwylusydd fydd yn dangos yr arfau a’r arfwisg oedd y Rhufeiniaid yn eu defnyddio i ymladd y Celtiaid. Cyfle gwych i blant ac oedolion wisgo arfwisg replica.

 

Canolfan Capricorn– ar agor 11am tan 4pm.

Ardal hamddenol lle gall teuluoedd wisgo dillad Rhufeinig a chwarae gemau.

Sylwer: rhaid i blant fod dan oruchwyliaeth oedolyn bob amser. Mae’r ystafell barics a’r Ganolfan Capricorn ar gau ar ddyddiau Sul, ond bydd ar agor yn ystod rhai gwyliau ysgol.

Digwyddiadau