Coronafeirws (Covid-19)

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Llywodraeth Cymru heddiw, rydym yn cynllunio i ailagor tiroedd awyr agored Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am rai dyddiau’r wythnos o fis Awst ymlaen. Bydd ein chwech amgueddfa genedlaethol arall yn agor yn ddiweddarach, ac nid oes dyddiad wedi’i benderfynu eto ar eu cyfer.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Sadyrnau Ysblennydd!

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
Bob Sadwrn
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Sadyrnau Ysblennydd!

Bob dydd Sadwrn gall ymwelwyr fwynhau ymweliad â’n hystafell barics wedi’i hail-greu a Chanolfan Capricorn. Dim angen archebu – gofynnwch wrth gyrraedd.

 

Sgyrsiau ystafell y barics – 11.30am 12.30pm, 2pm a 3pm

Dewch i ddarganfod sut fywyd oedd gan filwyr yn y fyddin Rufeinig. Cewch ymweld â’n hystafell barics wedi’i hail-greu a chwrdd â hwylusydd fydd yn dangos yr arfau a’r arfwisg oedd y Rhufeiniaid yn eu defnyddio i ymladd y Celtiaid. Cyfle gwych i blant ac oedolion wisgo arfwisg replica.

 

Canolfan Capricorn– ar agor 11am tan 4pm.

Ardal hamddenol lle gall teuluoedd wisgo dillad Rhufeinig a chwarae gemau.

Sylwer: rhaid i blant fod dan oruchwyliaeth oedolyn bob amser. Mae’r ystafell barics a’r Ganolfan Capricorn ar gau ar ddyddiau Sul, ond bydd ar agor yn ystod rhai gwyliau ysgol.

Digwyddiadau