Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Hanner Tymor yr Hydref

Wedi'i Orffen
30 Hydref–3 Tachwedd 2017, Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm
Pris £2 y pen
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Gellir archebu

Dewch i greu antefixa, teilsen glai Rufeinig gydag wyneb dychrynllyd arno. Gallwch ychwanegu dannedd miniog, cyrn, neu unrhyw beth i ddychryn yr ysbrydion a’r coblynnod!

Neu, beth am roi cynnig ar ddal y ‘Pwcamon’ sy’n byw yn yr Amgueddfa gyda’r ap iPad arbennig?

Câi antefixa eu rhoi ar ymylon toeau i ddychryn ysbrydion drwg a gwarchod y tŷ, yn debyg i gargoel. Mae llawer o wahanol symbolau heblaw wynebau ar antefixa, fel haul neu ddolffiniaid.

Ffoniwch 029 2057 3544 i gadw lle

Digwyddiadau