Digwyddiadau

Digwyddiad: Hanner Tymor yr Hydref

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
30 Hydref–3 Tachwedd 2017, Gweithdai am 11am, 12pm, 2pm a 3pm
Pris £2 y pen
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Gellir archebu

Dewch i greu antefixa, teilsen glai Rufeinig gydag wyneb dychrynllyd arno. Gallwch ychwanegu dannedd miniog, cyrn, neu unrhyw beth i ddychryn yr ysbrydion a’r coblynnod!

Neu, beth am roi cynnig ar ddal y ‘Pwcamon’ sy’n byw yn yr Amgueddfa gyda’r ap iPad arbennig?

Câi antefixa eu rhoi ar ymylon toeau i ddychryn ysbrydion drwg a gwarchod y tŷ, yn debyg i gargoel. Mae llawer o wahanol symbolau heblaw wynebau ar antefixa, fel haul neu ddolffiniaid.

Ffoniwch 029 2057 3544 i gadw lle

Digwyddiadau