Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn Cau

Mae'r Amgueddfa ar gau i’r cyhoedd tan dydd Iau 24ain o Hydref 2019 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y to.

Bydd cyfleoedd addysg ffurfiol yn dal ar gael dros y cyfnod hwn. Ffoniwch: 029 2057 3546 i archebu.

Digwyddiadau

ArddangosfaEr Gwell neu Er Gwaeth: Menywod Mewn Rhyfel

Wedi'i Orffen
2 Mawrth 201731 Awst 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

 

Mae’r arddangosfa hon yn amlygu’r heriau a’r cyfleoedd a wynebwyd gan fenywod mewn cyfnodau o ryfel.

Mae’n canolbwyntio ar fywydau menywod yng nghyfnod y Rhufeiniaid ac yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae ein rhaglen goffáu yn rhan allweddol o raglen Gymru-gyfan Llywodraeth Cymru i nodi'r canmlwyddiant, o'r enw Cymru'n Cofio 1914-1918.

Digwyddiadau