Cau'r Amgueddfa

Yn dilyn cyhoeddi cyfnod atal byr gan Lywodraeth Cymru, bydd ein holl amgueddfeydd ar gau o ddydd Sadwrn 24 Hydref 2020.

Cadwch olwg ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol am newyddion ynghylch ailagor.

Digwyddiadau

Arddangosfa: Er Gwell neu Er Gwaeth: Menywod Mewn Rhyfel

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
2 Mawrth 2017 – 31 Awst 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

 

Mae’r arddangosfa hon yn amlygu’r heriau a’r cyfleoedd a wynebwyd gan fenywod mewn cyfnodau o ryfel.

Mae’n canolbwyntio ar fywydau menywod yng nghyfnod y Rhufeiniaid ac yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae ein rhaglen goffáu yn rhan allweddol o raglen Gymru-gyfan Llywodraeth Cymru i nodi'r canmlwyddiant, o'r enw Cymru'n Cofio 1914-1918.

Digwyddiadau