Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Arddangosfa: Er Gwell neu Er Gwaeth: Menywod Mewn Rhyfel

Wedi'i Orffen
2 Mawrth 2017 – 31 Awst 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

 

Mae’r arddangosfa hon yn amlygu’r heriau a’r cyfleoedd a wynebwyd gan fenywod mewn cyfnodau o ryfel.

Mae’n canolbwyntio ar fywydau menywod yng nghyfnod y Rhufeiniaid ac yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae ein rhaglen goffáu yn rhan allweddol o raglen Gymru-gyfan Llywodraeth Cymru i nodi'r canmlwyddiant, o'r enw Cymru'n Cofio 1914-1918.

Digwyddiadau