Digwyddiadau

DigwyddiadY Lleng yn Gorymdeithio!

Wedi'i Orffen
23 Medi 2017
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Wel, efallai nad yw saith milwr yn ddigon i greu Lleng, ond bydd criw o filwyr Rhufeinig yn gorymdeithio i Gaerllion ar 23 Medi i ddathlu pen-blwydd yr Ail Leng Awgwstaidd, oedd â’u pencadlys yma bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Bydd y milwyr yn gorymdeithio o Gaer-went i Gaerllion mewn arfwisg, gan gario’u harfau'r holl ffordd.

Wrth iddynt ddod at gyrion y dref, byddant yn derbyn baner y Lleng ac yn mynd â hi i’r Amgueddfa.

Maent yn gobeithio bod yn ôl yn yr Amgueddfa rhwng 2 a 3pm, wedi gadael Caer-went am 10am. Yna, bydd seremoni fer a chaiff y faner ei dychwelyd i’r Amgueddfa. Bydd cyfle i ymwelwyr gynnig llwncdestun i ddathlu’r pen-blwydd trwy weiddi ‘Feliciter!’, sef iechyd da yn Lladin.
 

Digwyddiadau