Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Milwr yn erbyn Milwr

Wedi'i Orffen
17 a 19–24 Chwefror 2018, 11am-1pm a 2pm-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Ym mlwyddyn olaf gweithgareddau coffau'r Rhyfel Byd Cyntaf byddwn yn edrych ar y milwr cyffredin, ei offer a'i ddillad, ac ei gymharu â'r llengfilwr Rhufeinig.

Pa filwr sydd â'r offer mwyaf addas? Pa filwr sydd â'r arfwisg a'r arfau mwyaf effeithiol? Y milwr ganrif yn ôl, neu'r milwr ddau fileniwm yn ôl?

Galwch draw am sgwrs gyda’n milwr a phenderfynu eich hun!

Digwyddiadau