Coronafeirws (Covid-19)

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Llywodraeth Cymru heddiw, rydym yn cynllunio i ailagor tiroedd awyr agored Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am rai dyddiau’r wythnos o fis Awst ymlaen. Bydd ein chwech amgueddfa genedlaethol arall yn agor yn ddiweddarach, ac nid oes dyddiad wedi’i benderfynu eto ar eu cyfer.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Digwyddiadau

Digwyddiad: Milwr yn erbyn Milwr

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Wedi'i Orffen
17 a 19–24 Chwefror 2018, 11am-1pm a 2pm-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Ym mlwyddyn olaf gweithgareddau coffau'r Rhyfel Byd Cyntaf byddwn yn edrych ar y milwr cyffredin, ei offer a'i ddillad, ac ei gymharu â'r llengfilwr Rhufeinig.

Pa filwr sydd â'r offer mwyaf addas? Pa filwr sydd â'r arfwisg a'r arfau mwyaf effeithiol? Y milwr ganrif yn ôl, neu'r milwr ddau fileniwm yn ôl?

Galwch draw am sgwrs gyda’n milwr a phenderfynu eich hun!

Digwyddiadau