Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

  • Fynediad am ddim
  • Taith dywys, os ar gael
  • Teithiau tu ôl i’r llenni ar gais, os ar gael
  • Gostyngiad o 10% yn y siop yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5 y pen

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a’r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.