Amgueddfa ar Gau dros y Nadolig

Bydd yr Amgueddfa ar gau o 2 o'r gloch Dydd Sadwrn y 23ain tan bore Mercher y 27ain o Ragfyr. Hefyd, bydd ar gau ar ddydd Calan, 1af o Ionawr 2018. Bydd yr Amgueddfa ar gau ar 10fed o Ionawr 2018 ar gyfer hyfforddiant staff.

Digwyddiadau

Plygu Gwrych – Cyrsiau Undydd
cwrs
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Ionawr a 6 Chwefror, 9am-4pm
Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Digwyddiad
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 a 2830 Rhagfyr, 7.30pm
Marchnad Ffermwyr Sain Ffagan
Digwyddiad
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 Rhagfyr 2017, 10am - 3pm
Prynhawn Priodasol
Digwyddiad
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Ionawr 2018, 11.30am-3.30pm

Blogiau Newydd

Blog

gan Rhianydd Biebrach
13 Rhagfyr 2017