Addysg Oedolion

Am ddim Dan arweiniad athro

Llwybrau Llafar - Adnodd i Ddysgwyr Cymraeg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Clawr Llwybrau Llafar

Llwybrau Llafar yn Ysgol Maestir

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Dewch i ymweld a'r adeiladau hanesyddol gyda chyfle i ymarfer eich Cymraeg. Mae'r adnodd yma wedi cael eu creu ar y cyd gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac wedi ei anelu at ddysgwyr Cymraeg o bob lefel.

 

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Taith Ymwybyddiaeth Ofalgar Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Archwiliwch eich synhwyrau o gwmpas gerddi Castell Sain Ffagan gyda map o'n taith ymwybyddiaeth ofalgar hunan-dywys. Mae'r map ar gael yn Sain Ffagan wrth y brif ddesg, neu gallwch lawrlwytho fersiwn PDF.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau

Am ddim Dan arweiniad athro

Dysgwch Gymraeg yn Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cwrs i Ddechreuwyr  - Mynediad 1

Nos Fercher, 18.00 - 20.00

Cwrs 23 wythnos - 15/01/20 - 15/07/20

Dim ond £90

029 2087 4710 | learnwelsh.cymru/cardiff-university

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cyflwyniad i Therapi Cyflenwol

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i therapi yn gyffredinol, gan roi sylw i hanes a theori Therapi Cyflenwol. Bydd y cwrs yn gyfuniad o theori a gwaith ymarferol, a bydd yn cyffwrdd ar y Casgliad Meddyginiaeth Draddodiadol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Bydd y cwrs yn hwyl, ac yn eich ysgogi. Mae’n gyflwyniad gwych i’r modiwl 10 credyd, Adweitheg Lefel 3, a’r modiwl cymunedol Anatomeg a Ffisioleg.

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mercher o 15 Ionawr 2020 – dydd Mercher o 12 Chwefror 2020

10am – 12pm

Lleoliad: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Heb ei achredu. Dewiswch "Complementary Therapies 201920_1" ar y ffurflen gofrestru.

Ffurflen Gofrestru

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gallwch archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Adnoddau Saesneg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Adnoddau ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) i defnyddio yn Sain Ffagan Amgeuddfa Werin Cymru. Mae’r adnoddau wedi cael eu dylunio ar gyfer ymweliad hunan-dywys â’r amgueddfa. Maent ar gyfer dysgwyr Saesneg ar wahanol lefelau, ac yn canolbwyntio ar adeiladau gwahanol yn yr Amgueddfa. Cawsant eu creu ar y cyd gan Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a Choleg Caerdydd a’r Fro. Mae myfyrwyr adran ESOL y coleg wedi ein helpu i’w datblygu a’u profi. https://museum.wales/stfagans/learning/adult/

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau