Addysg ôl-16

Am ddim Dan arweiniad athro

Llwybrau Llafar - Adnodd i Ddysgwyr Cymraeg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Clawr Llwybrau Llafar

Llwybrau Llafar yn Ysgol Maestir

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Dewch i ymweld a'r adeiladau hanesyddol gyda chyfle i ymarfer eich Cymraeg. Mae'r adnodd yma wedi cael eu creu ar y cyd gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac wedi ei anelu at ddysgwyr Cymraeg o bob lefel.

 

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gallwch archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Her y Gymuned - Bagloriaeth Cymru

CA4 – Lefel Uwch

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Bydd yr adnoddau yn helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer  her y Gymuned. 

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.