Uchafbwyntiau

Adeiladau Hanesyddol yn Sain Ffagan

Sefydlwyd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 1948. Roedd pwyslais ar achub, ail-adeiladu ac arddangos cartrefi a gweithleoedd pobl gyffredin o wahanol gefndiroedd cymdeithasol a gwahanol gyfnodau yn ganolog i ddatblygiad yr Amgueddfa.