Gwybodaeth am y Casgliadau

Adeiladau Hanesyddol yn Sain Ffagan

Sefydlwyd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 1948. Roedd pwyslais ar achub, ail-adeiladu ac arddangos cartrefi a gweithleoedd pobl gyffredin o wahanol gefndiroedd cymdeithasol a gwahanol gyfnodau yn ganolog i ddatblygiad Sain Ffagan.

Roedd yr 19 adeilad cyntaf a ailgodwyd yn yr Amgueddfa yn adeiladau gwledig. Yn ystod yr 1980au, cafwyd newid bwriadol a sylfaenol yn y pwyslais a dechreuwyd dewis adeiladau oedd yn rhoi darlun mwy crwn o fywyd Cymru. Cafwyd datblygiad arloesol yn 1987 pan ailgodwyd rhes o chwe thŷ o Ryd-y-car, Merthyr Tudful.

Daeth pwyslais felly ar ddehongliad mwy realistig, cynrychioliadol a pherthnasol o fywyd pobl ym mhob rhan o Gymru yn y gorffennol a’r presennol.