Twlc Mochyn

8

Roedd tylciau crwn fel hyn yn gyffredin yn ne Cymru slawer dydd. Credir bod y rhan fwyaf ohonynt wedi'u codi tua diwedd y 18fed ganrif ac yn ystod degawdau cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Waliau cerrig sych sydd i'r twlc a tho corbelog - sy'n golygu bod pob cylch o gerrig yn mynd yn llai nes ei fod ar ffurf cromen. Cofnodwyd tuag wyth deg o enghreifftiau yng Nghymru hyd yma - bron bob un ohonynt yn y de. Roedd adeiladau cerrig corbelog tebyg, ond llai, yn cael eu defnyddio yng Nghymru i gadw hwyaid a gwyddau.

 
Pigsty Map Plot

Ffeithiau Adeilad:

  • Lleoliad gwreiddiol: Rhydfelen, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf (Morgannwg)
  • Dyddiad adeiladu gwreiddiol: tua 1800
  • Datgymalwyd a symudwyd i Sain Ffagan: 1976
  • Dyddiad agor i'r cyhoedd : 1977
  • Gwybodaeth ymweld