Uchafbwyntiau

Taith o amgylch Cymru - o'r cyfnod Celtaidd hyd heddiw

Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

Agorwyd Sain Ffagan i'r cyhoedd am y tro cyntaf oll ar 1 Gorffennaf 1948. Saif ynghanol gerddi godidog Castell Sain Ffagan, y plasty hardd o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a gyflwynwyd fel rhodd i'r genedl gan Iarll Plymouth.

Y Castell a Gerddi

Amgueddfa Werin Cymru Sain Fagan

Yn ystod yr hanner canrif ddiwethaf ailgodwyd dros 40 o adeiladau gwreiddiol o wahanol gyfnodau hanesyddol ar y parcdir 100 erw. Ymysg yr adeiladau mai tai, ffermdy, ysgol, capel a Sefydliad Gweithwyr ysblennydd.

Adeiladau Hanesyddol

Crefftau a gweithgareddau traddodiadol sy'n bywiocu Sain Ffagan. Yn rhai o'r adeiladau mae crefftwyr wrth eu gwaith yn arfer eu crefftau traddodiadol. Yn aml mae modd prynu eu cynnyrch. Darllenwch fwy o straeon am ein casgliadau ar ein gwefan Rhagor. Gellir gweld bridiau cynhenid o anifeiliaid a ffowls yng nghaeau a buarthau'r ffermydd, lle ceir hefyd arddangosiadau dyddiol o dasgau ffermio. Gall ymwelwyr gael cipolwg ar dreftadaeth a diwylliant cyfoethog Cymru, a gellir clywed Cymraeg yn cael ei siarad yn ddyddiol ymhlith y crefftwyr a'r dehonglwyr.

Amgueddfa Fyw

Amgueddfa Werin Cymru Sain Fagan

Gydol y flwyddyn, daw Sain Ffagan yn fyw yn llythrennol wrth i ni ddathlu gwyliau traddodiadol a digwyddiadau cerddoriaeth a dawns. Mae Sain Ffagan yn archwilio pob agwedd o'r ffordd yr oedd pobl Cymru'n byw, gweithio ac yn hamddena. Fel cenedlaethau o ymwelwyr o'ch blaen, byddwch yn cael eich ysbrydoli gan ein dathliad o draddodiadau a ffyrdd o fyw Cymreig.

Dewch am dro trwy’n coedwig ffawydd a dysgwch ragor am fyd natur .

Archwilio Natur

Mae'r Amgueddfa yn y deg uchaf o restr atyniadau rhad ac am ddim y DU yn pleidlais defnyddwyr TripAdvisor, gwefan adolygu teithiau mwyaf y byd.