Sain Ffagan ar S4C

Bydd cyfres newydd ar S4C yn rhoi cipolwg unigryw tu ôl i ddrysau Sain Ffagan. Bydd Sain Ffagan, cyfres 6 pennod wedi ei gynhyrchu gan Boom Cymru, yn cychwyn ar S4C ar Nos Fercher 24 Tachwedd 8.25 o’r gloch, S4C. Isdeitlau Saesneg.

Ar alw: S4C Clic, iPlayer a llwyfannau eraill.