Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Creu Hanes

Fynedfa newydd
Prif adeilad
Llys Rhosir
Y Gweithdy
Y Gweithdy

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yng nghanol y project ailddatblygu mwyaf yn ei hanes – project cyffrous gwerth £25.5 miliwn i weddnewid y trysor cenedlaethol hwn. Mae’r project yn digwydd diolch i gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill. Yn 2012, cyhoeddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri ei bod yn rhoi £11.5 miliwn i Sain Ffagan – y grant mwyaf a ddyfarnwyd gan y Gronfa yng Nghymru. Bydd yn helpu i adrodd dros 200,000 mlynedd a hanes ein gwlad.

Byddwn yn ymestyn y llinell amser yn Sain Ffagan er mwyn i ymwelwyr allu dilyn straeon am bobl Cymru, o’r brodorion cyntaf hyd heddiw a thu hwnt.

Mwy am y project Blog

Amgueddfa am bobl Cymru fu Sain Ffagan erioed. Ond mae’r stori yn parhau trwy broject Creu Hanes, a chyda’ch cymorth chi, ein bwriad yw ei chyfoethogi a’i datblygu ymhellach.

Dyma ein cynlluniau. Wrth i’r gwaith adeiladu, yr arddangosfeydd a’r gweithgareddau ddatblygu, hoffem i chi fod yn rhan o’r broses – naill ai ar y safle neu ar-lein.

Rhoi Heddiw

Sut i roi i Sain Ffagan

Rydym yn creu:

  • mynedfa drawiadol i’ch croesawu i'r Amgueddfa
  • mannau i gynnal gweithgareddau a digwyddiadau, awditoriwm a chyfleusterau gwell i ysgolion
  • ardal ymchwil bwrpasol lle gallwch astudio ein casgliadau
  • caffi fydd â golygfeydd o’r safle a lle chwarae newydd gerllaw.

Ar y safle, bydd adeilad ecogyfeillgar newydd sbon gyda chyfleusterau ar gyfer gweithdai crefft a pherfformiadau awyr agored.

Dros 230,000 o flynyddoedd o hanes

Am y tro cyntaf erioed, cewch olrhain bywyd yng Nghymru o’r trigolion cynharaf hyd heddiw yn Sain Ffagan. Rydym ni am droi prif adeilad croeso Sain Ffagan yn lle dymunol a difyr – profiad i’w gofio yn hytrach na gofod i ruthro drwyddo.

Orielau difyr

Bydd orielau newydd cyffrous yn edrych ar dair agwedd ar ein hanes. Dewch draw:

  • i drafod a dadlau sut, pryd a pham y daeth Cymru yn genedl
  • i ddarganfod manylion bywyd beunyddiol gwahanol bobl, ddoe a heddiw
  • i ddathlu a dysgu sgiliau creadigol cenedlaethau o wneuthurwyr.

Archaeoleg arbrofol

Bydd y profiad archaeolegol yn ymestyn i’r safle awyr agored.

  • Yn 2016 agorwyd Bryn Eryr , fferm Oes yr Haearn. Mae’r tai crwn, sy’n seiliedig ar safle archaeolegol o gyfnod goresgyniad y Rhufeiniaid, yn ail-gread o fferm fechan ger Llansadwrn yn nwyrain Ynys Môn.

Yn seiliedig ar dystiolaeth archaeolegol, rydym yn ail-greu:

  • Llys Llywellyn un o lysoedd tywysogion Gwynedd. Byddwn yn ail-greu’r neuadd fawr yn seiliedig ar olion gwreiddiol Llys Rhosyr ar Ynys Môn a adeiladwyd tua 1200 OC. Mae ymhlith y projectau archaeolegol mwyaf cyffrous a heriol a welwyd yng Nghymru. Bydd y muriau cerrig naw metr o daldra a’r to gwellt a phren anferth yn creu cyfleoedd am brentisiaethau a lleoliadau hyfforddi gyda’n Huned Adeiladau Hanesyddol. Wedi i ni gwblhau’r gwaith, byddwn yn gallu croesawu ysgolion a grwpiau cymuned o Fôn i Fynwy i aros dros nos yn y llys.
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru