Y Prif Adeilad

Y Brif Adeilad heddiw

Y Prif Adeilad

© Phil Boorman

© Phil Boorman

Y Prif Adeilad

© Phil Boorman

© Phil Boorman

Y Prif Adeilad

© Phil Boorman

[Bydd Sain Ffagan] yn ddarlun byw o’r gorffennol, yn ddrych o elfennau ein Cymreictod presennol, ac yn ysbrydoliaeth i ddyfodol ein gwlad.

Iorweth Peate
Y Curadur Cyntaf, Sain Ffagan, 1948

Mae’r Prif Adeilad wedi cael ei weddnewid. Rydym wedi ailwampio’r adeilad trwy greu orielau newydd o safon ryngwladol, gofod ar gyfer arddangosfeydd dros dro, canolfan addysg gyfoes ac ardal ar gyfer ymchwil casgliadau.

Rydym yn gosod to dros yr hen iard er mwyn creu neuadd groeso a mynedfa newydd. Bydd y cyfleusterau i ymwelwyr yn cynnwys derbynfa newydd, siop, caffi, bydd gwell mynediad i’r orielau a’r ganolfan addysg ar y llawr cyntaf ac arwyddion gwell i weddill y safle.

Mae ailwampio’r Prif Adeilad yn rhan allweddol o’r project. Er iddo ennill y Wobr Aur yn Eisteddfod Genedlaethol 1978, mae treigl amser wedi effeithio ar gadernid y bensaernïaeth wreiddiol ac nid yw’r adeilad bellach yn addas ar gyfer amgueddfa ac ymwelwyr yr unfed ganrif ar hugain.