Cyfrannu rhodd i Sain Fagan

Y Brif Adeilad heddiw

Y Prif Adeilad

© Phil Boorman

© Phil Boorman

Yr Atriwm

© Phil Boorman

© Craig Auckland/Fotohaus

Gweithdy

© Craig Auckland/Fotohaus

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Helpwch ni i greu hanes!

Mae’r gwaith ar Broject Creu Hanes Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru bellach wedi cychwyn ac mae’n sbardun i’n hymgyrch i godi gweddill yr arian sydd ei angen arnom.

Mae pob rhodd o bob maint yn cyfri ac yn cyfrannu at ein project cyffrous ar gyfer trigolion Cymru.

Cyfrannu Rhodd

Cyfrannu 'Nawr trwy Charity Checkout

Neu argraffwch y ffurflen isod a’i hanfon atom:

Cylch Cyfrannu Sain Ffagan

Yn rhan o’n hymgyrch, rydym wedi sefydlu Cylch Cyfrannu Sain Ffagan yn arbennig ar gyfer cefnogwyr sydd am roi rhwng £1,000 a £25,000. Bydd yr aelodau’n cyfrannu’n helaeth at y project gan atgyfnerthu ein grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a rhoddion hael eraill.

Gofynnwn i chi gefnogi ein hymgyrch a rhannu ein gweledigaeth i greu amgueddfa hanes genedlaethol wirioneddol ysbrydoledig i Gymru.

I drafod ymuno â’r Cylch Cyfrannu, cyfrannu rhodd i ran arall o’r project neu ddull arall o gefnogi, cysylltwch â’r Swyddfa Datblygu trwy e-bostio datblygu@amgueddfacymru.ac.uk neu ffonio (029) 2057 3184.

I ymaelodi â Chylch Cyfrannu Sain Fagan:

Rhoi Heddiw

Neu argraffwch y ddwy ffurflen isod a’u hanfon atom: