Digwyddiadau

CwrsFfotograffiaeth Gardd gyda Jason Ingram

Wedi'i Orffen
9 Mehefin 2018, 10am-4.30pm
Pris £110 / £85
Addasrwydd 18+

Mae Jason Ingram, sy'n byw ym Mryste, yn ffotograffydd o fri.  Mae'n teithio'n gyson i dynnu lluniau gerddi, planhigion, bwyd a phobl ar gyfer cylchgronau, llyfrau a hysbysebion. Enillodd wobr Ffotograffydd Nodwedd y Flwyddyn 2016 gan y Garden Media Guild – ewch ar ei wefan i gael golwg ar ei restr cleientiaid ac enghreifftiau o'i waith godidog.

Bydd y cwrs undydd ymarferol hwn yn eich helpu i wella'ch sgiliau ffotograffiaeth gardd, a hynny yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru – lleoliad i'ch ysbrydoli. Mae Sain Ffagan – 4 milltir yn unig o ganol Caerdydd – yn un o brif amgueddfeydd awyr-agored Ewrop, ac yn lleoliad gwych ar gyfer unrhyw ffotograffydd. Mae'r Amgueddfa wedi'i lleoli yn nhiroedd ysblennydd Castell Sain Ffagan, plasty o'r 16eg ganrif. Ers 1948, mae dros 50 o adeiladau gwreiddiol o wahanol gyfnodau wedi'u hail-adeiladu yma, gan gynnwys tai, fferm, ysgol, capel a sefydliad gweithwyr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad o ffotograffiaeth – bydd angen i chi ddod â chamera SLR, batris, cerdyn cof a stand trithroed os oes gennych un.  Bydd cyfle i dynnu lluniau ar leoliad o gwmpas yr Amgueddfa a thrafod eich gwaith mewn grŵp bychan, cyfeillgar.

Tocynnau

Byddwn yn treulio tipyn o amser y tu allan, felly cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – gallwch gwrdd â'r tiwtor wrth y Brif Fynedfa i dderbyn eich tocyn.

Defnyddiwch y cod post CF5 6XB ar gyfer llywio â lloeren.

Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

Llun: Jason Ingram

Jason Ingram

Llun: Castell Sain Ffagan

Castell Sain Ffagan

Llun: Jason Ingram wrth ei waith
Digwyddiadau