Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Rhyngwladol Amrywiaeth Fiolegol.

Wedi'i Orffen
19 Mai 2018, 10am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â gwyddonwyr yr Amgueddfa a'n cyfeillion am ddiwrnod o weithgareddau ac arddangosiadau i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Amrywiaeth Fiolegol. Dewch i ddarganfod rhai o'r anifeiliaid a'r planhigion anhygoel yng nghasgliadau'r Amgueddfa, a dysgu mwy am y bywyd gwyllt ar ein stepen drws. Bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog i'r teulu gyda:

 

RSPB

Cymdeithas Gwenynwyr Caerdydd, Y Fro a'r Cymoedd

Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De Ddwyrain Cymru

Plantlife

 

Llun: Plentyn gyda nmicrosgop
Digwyddiadau